Read our COVID-19 research and news.

Tips for talent: Grant Writing

Grant Writing is one of the stepping stones to your own independent research. We asked the experts from the Dutch Research Council to tell us how not to kill a grant application.

1. VOORBEREIDEND WERK

Welk moment?

Veel subsidierondes worden maar één keer per jaar (of nog minder vaak) georganiseerd, en de kans dat je direct bij de eerste poging een subsidie scoort is niet zo erg groot. Kijk dus al in het (voor)laatste jaar van je promotie- of postdoc-onderzoek naar nieuwe mogelijkheden.

Hou er bovendien rekening mee dat de beoordelingsprocedures zo´n half jaar zal duren.

Wat voor soort subsidies zijn er?

Subsidies zijn er in alle soorten en maten. Een grove tweedeling kan worden gemaakt in:

 • Persoonsgerichte subsidies.

  Het 'track record' (onderzoeksactiviteiten, publicaties) van de persoon die indient telt bij de beoordeling van de aanvraag verhoudingsgewijs heel zwaar mee, maar uiteraard moet het onderzoeksplan ook goed zijn. Het biedt de mogelijkheid onderzoeksplannen te schrijven die niet passen in de door NWO benoemde thema's. Mogelijkheden voor jonge postdocs: o.a. subsidies voor werkbezoek in het buitenland (Talent), publicatie-bijdragen, projectvoorstellen (Vernieuwingsimpuls: VENI, VIDI; buiten NWO: Marie Curie Fellowships).

 • Themagerichte subsidies.

  De nadruk ligt vooral op het onderwerp en de passendheid binnen het grotere thematische onderzoeksprogramma. Voorbeelden van thematische programma's zijn o.a. Cognitie, Bedreigde Talen, De Toekomst van het Religieuze Verleden, Bestuur in Beweging, Sociale Cohesie, Gedrag en Evolutie, Genomics, Klimaatvariabiliteit, Infectieziekten en Vaccins.

Waar is informatie over subsidies te vinden?

 • NWO website (www.nwo.nl)

 • NWO nieuwsbrieven (gratis!)

 • Website van Nextwave (nextwave.sciencemag.org)

 • 'Onderzoek Nederland' in universiteitsbibliotheken (of tel. 0229 212216)

 • Marie Curie Fellowships (www.mariecurie.org): internationaal

 • Of bel gewoon NWO op!

Welke subsidie kies je?

Ga gericht te werk en kies een subsidievorm die goed bij je past. Let op de doelstelling en doelgroep. Lees alle beschikbare informatie (website, brochures, formulieren (+toelichtingen), evt. veelgestelde vragen) grondig door, en vraag evt. nadere informatie bij de contactpersoon. Het is belangrijk dat je aan alle (formele) criteria voldoet, want anders kan het gebeuren dat je aanvraag niet in behandeling wordt genomen.

2. INDIENEN VAN DE AANVRAAG

Hoe schrijf je een goede subsidieaanvraag?

 • Lees alle beschikbare informatie over de subsidie goed door.

 • Begin op tijd en dien op tijd in!

 • Denk het onderzoeksplan goed door en bespreek het met anderen.

 • Een open deur, maar toch vaak vergeten: zorg voor een goede probleemstelling, vervolgens een heldere vraagstelling die logisch volgt uit de probleemstelling (het liefst weer opgedeeld in een aantal subvragen) en geef duidelijk aan hoe je het onderzoek gaat aanpakken en waarom de voorgestelde methode de enige juiste is.

 • Schrijf helder, gestructureerd en bondig.

 • Maar ook voor niet-vakgenoten duidelijk wat er belangrijk en vernieuwend is aan het onderwerp.

 • Laat (vakgenoten) blijken dat je ook de meest recente literatuur kent.

 • Als er subsidie voor meerdere promovendi/post-docs wordt gevraagd, beschrijf dan de deelprojecten. Let op de samenhang en de meerwaarde van deze projecten!

 • Vraag aan een succesvolle aanvrager uit een vorige ronde of je diens oude aanvraag mag zien (de uitslag van subsidierondes staat op de website van NWO).

3. BEOORDELINGSPROCEDURE

Wat kun je nog doen tijdens de beoordelingsprocedure?

 • Adviseurs

  De meeste voorstellen gaan naar adviseurs in binnen- en/of buitenland. Maar soms wordt er een (eerste) selectie gemaakt door een algemene beoordelingscommissie. Maak ook daarom voor niet-vakgenoten duidelijk wat er belangrijk en vernieuwend is aan het onderwerp.

 • Weerwoord

  De ontvangen adviezen worden naar de aanvrager doorgestuurd, voor een weerwoord. Schrijf een serieuze reactie. Reageer nooit boos op kritiek. Het is van groot belang dat je inhoudelijk op alle kritiek ingaat en niet zomaar kritiek terzijde schuift omdat je van mening bent dat een adviseur het bij het verkeerde eind heeft. Kortom, onderbouw altijd waarom de adviseur volgens jou geen gelijk heeft. Als de kritiek van de adviseur terecht is, erken dat dan en geef eventueel aan hoe je het voorstel kan aanpassen. Alle aanvragen gaan met de adviezen en het weerwoord naar de beoordelingscommissies.

 • Interview

  Soms worden de (meest kansrijke) aanvragers uitgenodigd voor een interview. Ga er dan niet van uit dat je de buit al binnen hebt! Er worden altijd meer kandidaten uitgenodigd dan dat er subsidies zijn. Bedenk dat de commissie het leuk vindt om onderzoekstalent te zien en wees niet zenuwachtig. Bereid je presentatie wel goed voor en wees bedacht op vragen n.a.v. de kritiek van adviseurs. Zorg dat je enthousiast overkomt, en ga een goede discussie niet uit de weg. Als je iets niet weet, draai er dan niet om heen. Oefen het interview van te voren ook met collega's.

 • Besluit

  De beoordelingscommissie maakt een prioriteringslijst, die vervolgens naar het bestuur gaat voor een besluit. Helaas kun je in dit stadium niets anders meer doen dan wachten op de uitslagbrief (of e-mail)! Als blijkt dat de uitslag (ondanks alle bovenstaande tips!) voor jou niet positief is, informeer dan eventueel bij de secretaris van de commissie die de aanvraag heeft behandeld op welke wijze je de aanvraag zou kunnen verbeteren en probeer het nog eens. (Dien niet direct een bezwaarschrift in!!)

Wilma van Donselaar en Frank Zuijdam zijn beleidsmedewerker bij NWO. Meer informatie over NWO vind je op www.nwo.nl.

Deze artikel is ook verschenen in het boekje "Tips voor talent", uitgegeven door Science's Next Wave en NWO der gelegenheid van de Wetenschapstalentendag 2003. "Tips voor talent" kan bij Next Wave per e-mail bestelt worden zolang de voorraad strekt.

NWO is a supporter of Next Wave Netherlands.

Follow Science Careers

Search Jobs

Enter keywords, locations or job types to start searching for your new science career.

Top articles in Careers