Je eerste bezoek op Science's Next Wave?

Welkom, wij zijn blij met je komst.

Lees verder als je meer wilt weten over deze site en de mensen er achter...

Wie wij zijn en wat wij doen

Next Wave is een wekelijks ge-update carrière-adviesjournaal dat vanaf 1995 door het wetenschappelijke tijdschrift Science wordt uitgegeven. Sinds april 2002 behoort Nederland tot de Next Wave-familie temidden van de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië en Duitsland.

Doel van het internationale redactie team van Next Wave is om jonge wetenschappers te voorzien van de benodigde informatie, inzichten en advies om het grote aantal carrièremogelijkheden te verkennen, je eigen weg te kiezen en deze vervolgens te volgen. Wij staan stil bij alle mogelijkheden: in en buiten het lab, in Nederland en in het buitenland, aan universiteiten, bij de overheid en in het bedrijfsleven. We werken samen met rolmodellen, columnisten, schrijvers en editors om voor jou - de jonge wetenschapper - ervaringen, inzichten, adviezen en nieuws te verzamelen.

Science is van oudsher een wetenschappelijk tijdschrift met focus op de natuurwetenschappen. Vandaar dat ook Science's Next Wave van oorsprong voornamelijk aandacht besteedde aan onderwerpen die relevant waren voor bèta-wetenschappers. Aangezien in Nederland de zogenaamde alfa- en gammawetenschappen een voornamere rol spelen dan in de meeste andere landen, zal Next Wave Netherlands zich inzetten om hiervoor meer aandacht te krijgen. Ook nu al zijn er veel thema's op de Europese site die niet slechts relevant zijn voor bètawetenschappers, maar ook alfa- en gamma wetenschappers aangaan. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op GrantsNet, Science Policy en Diversity and Worklife .

,p Waar vind ik wat op de site? Is er een soort inhoudsopgave?

Op de homepage van Next Wave Netherlands is een overzicht van de beschikbare informatie te vinden. Deze bestaat grofweg uit twee delen. Het middengedeelte verwijst naar zes van de meest recent gepubliceerde artikelen. Hiervan zijn er vaak drie gerelateerd aan het maandelijkse dossier ('feature'); de overige drie bevatten in ieder geval recente artikelen van Nederlandse hand of bodem. In het meeste rechtse frame vind je algemene informatie over Next Wave Netherlands, handige links voor Nederlandse wetenschappers en een optie voor het ontvangen van onze e-mail update. Daarnaast vind je in dit frame de Editors Choice, een selectie van artikelen uit het archief.

Vanaf onze mondiale Umbrella-page kun je zowel de andere landelijke uitgaven van Next Wave bereiken als ook thematische verzamelingen ("special focus portals"). Voorbeelden van deze portals zijn het mondiale Career Developement Center met bijzonder advies voor postdocs en jonge onderzoekers die een loopbaan binnen de academische wereld willen volgen. Andere voorbeelden zijn het Postdoc Network of Eurodoc Exchange; een verzameling van teksten over de situatie van promovendi in verschillende landen van Europa. Zoek je een artikelen van een bepaalde auteur of die een trefwoord bevatten, maak dan gebruik van de zoek-functie .

De navigatielijst links op de mondiale homepage geeft je de mogelijkheid om bijdragen te vinden over specifieke thema's. De indeling hiervan is als volgt:

Job Market News: informatie voor jonge onderzoekers op weg naar de arbeidsmarkt. Wat zijn de meest recente ontwikkelingen op de nationale en internationale arbeidsmarkt, en hoe kun jij je het best erop voorbereiden?

Career Transitions: hier schrijven mensen met een wetenschappelijke achtergrond over hun carrière. Ze stapten over van of naar het bedrijfsleven, werkten in nieuwe onderzoeksgebieden of zelfs in compleet nieuwe richtingen.

Job Hunting: onafhankelijk of je een academische loopbaan voor ogen hebt of iets geheel anders wilt proberen: iedereen wil een baan vinden. Hoe doe je dat, een baan vinden en vervolgens ook krijgen? Tips voor de praktijk...

Diversity and Work-Life: een succesvolle carrière starten is één ding. Hiernaast voldoende aandacht besteden aan je sociale leven en/of je gezin; dat is nog niet zo eenvoudig. Wat valt er te leren van mensen die het proberen? Ervaringen en tips.

Postdoc and Faculty Issues: loopbaanadvies voor onderzoekers die een academische carrière nastreven.

For Grad Students: de weg van afstuderen tot doctorstitel is lang en niet eenvoudig. Misschien kan Next Wave een stukje helpen. Bijdragen van en voor promovendi.

Science Policy: introductie van het BaMa stelsel en de gevolgen, verbetering van de relatie tussen promovendi en promotor, stamcelonderzoek ook in Nederland... Hier kun je alles volgen waarmee de onderzoekers van vandaag morgen te maken krijgen.

Academic Career Advice: het Career Development Center houdt je up-to-date op het gebied van subsidies en vacatures. Onderdelen van deze 'Postdocs and Junior Faculty' zijn onder andere, het en de GrantDoctor.

Postdoc Network: ben je postdoc en heb je vragen over je huidige situatie en je mogelijkheden? Of ben je op zoek naar organisaties voor postdocs? Dan is Postdoc Network voor jou the place to be.

GrantsNet: vind de subsidie die bij je past en vervul daarmee je (buitenlandse) wensen.

JobsNet: links naar de beste vacaturesites in Nederland, Europa, de Verenigde Staten en Azië.

Salary Survey: hier kun je jouw salaris vergelijken met dat van je collega's in Europa en de Verenigde Staten. Daarnaast vind je hier veel informatie over werkgelegenheid.

Forums: verrassing! Van traditionele forums zijn er al genoeg. In ons CommunityNet geven daarom een overzicht van de mogelijkheden die er zijn om in contact te komen met collega's van over de hele wereld. Geen forum dus, maar een handige manier om bij het voor jou meest geschikte forum uit te komen.

Toegang

Next Wave streeft ernaar om de inhoud van de site kwalitatief op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Dat kost niet alleen ervaring en moeite, maar ook geld. In de VS zijn vele universiteiten en colleges op Next Wave geabonneerd. In Europa is Next Wave een andere weg gegaan: Publiek-private partnerships en de steun van nationale subsidie-organisaties maken in de UK, Duitsland en Nederland vrije toegang tot Next Wave mogelijk voor universiteiten. In Nederland heeft voortaan zelfs iedere computer met een Nederlands IP-adres vrije toegang tot alle bijdragen, dus niet alleen tot de 'Free Access'-onderdelen.

Mochten er toch eens onverwacht problemen met de toegang tot de site zijn, stuur dan een e-mail aan de redactie.

Contact

Natuurlijk kun je (graag zelfs) met vragen, ideeën, kritiek of suggesties bij de redactie terecht:

Science's Next Wave

Laan van Nieuw Oost Indië 300

Postbus 93138

NL-2509 AC Den Haag

t: +31 (70) 3440 784

f: +31 (70) 3850 971

En nu veel plezier met het lezen van Science's Next Wave!

Terry Vrijenhoek, M.Sc.

Editor Science´s Next Wave Netherlands

Follow Science Careers

Search Jobs

Enter keywords, locations or job types to start searching for your new science career.

Top articles in Careers